Nyheter Fler nyheter

Lunchseminarium 10 maj

Välkommen till Geosigma i Stockholm på lunchseminarium om tillståndspliktig vatten – verksamhet

Hur ser lagstiftningen ut för tillståndspliktig vattenverksamhet och hur fungerar lagen i praktiken? Kom och lyssna på advokat Carolina Gustavsson från Landahl advokatbyrå som kommer att berätta om lagar och regler för tillståndspliktig vattenverksamhet. Från Geosigma kommer Tommy Lundberg att berätta om hur lagen har tolkats i olika projekt runt om i landet. Tommy har dryga 20-års projekterfarenhet av frågor gällande vattenverksamhet.

Läs mer
Bildläckage

Geosigma välkomnar till lunchseminarium i Göteborg om spårämnesteknik – läckageutredningar

På många platser innebär tillskottsvatten i spillvattennätet ett stort problem. Källor för tillskottsvattnet kan t.ex. vara inläckage av grundvatten via otäta fogar eller sprickor, överläckage från otäta dagvattenledningar eller felkopplingar. Geosigma har utvecklat och använder spårämnesmetoder för att snabbt och effektivt lokalisera och storleksbestämma tillskottsvatten i spillvattennätet. Med metoderna kan man snabbt ringa in problemområden där sedan fortsatta åtgärder kan koncentreras.

Läs mer

Referensprojekt Fler projekt