Nyheter Fler nyheter

K

Seminarium om dammsäkerhet

Geosigma bjuder in till lunchseminarium om ny lagstiftning som rör dammar. Kom och lyssna när Länsstyrelsen berättar om dammsäkerhetsförordningen och förslaget om nyprövning av dammar. 23 april kl 11:30-14 på vårt kontor i Göteborg. Välkommen! Läs hela inbjudan här:

Läs mer
Gift i parker

Gift i parker

På uppdrag av Miljöförvaltningen har Geosigma undersökt 25 parkområden i Stockholm, med syftet att ta reda på om det finns föroreningar i ytlig jord som kan orsaka ohälsa hos de som vistas i parkerna. Nu har resultatet uppmärksammats av DN. Läs hela artikeln här:

Läs mer

Referensprojekt Fler projekt

Reno Kemtvätt

Reno kemtvätt

Geosigma har på uppdrag av Region Gotland projekterat Sveriges första termiska In-Situ Sanering där klorerade lösningsmedel förångas termiskt med värmebrunnar. På kemtvätten Reno kemomat ska ett källområde förorenat av PCE (perkloretylen, tetrakloreten) inom ett område… Läs mer →
Gnesta 2014

Geosigma hjälper till att ordna sandstrand i Gnesta

  När Gnes­ta kom­mun skulle ska­pa ett nytt attrak­tivt bo­stads­om­rå­de på en fö­re det­ta in­du­stri­mark/upplags­plats anlitades Geosigma för att hjäl­pa kom­mu­nen med an­mäl­ning­ar om vat­ten­verk­samhet och sa­ne­ring­s­an­mäl­an… Läs mer →
Spritlager

Geosigma tömmer spritlager

Ge­o­sig­ma an­li­tas som tek­nik­stöd vid berg­ar­be­ten vid om­bygg­nad av Vin- och sprit­cen­t­ra­lens gam­la la­ger vid Års­ta­dal. JM äg­er nu fas­tighe­ten vid Lil­jeholms­ka­jen, som ex­plo­a­te­ras och kom­mer att rym­ma ca 1400 bo­stä­der… Läs mer →