Nyheter Fler nyheter

Reno

Reno kemtvätt

Geosigma har på uppdrag av Region Gotland projekterat Sveriges första termiska In-Situ Sanering där klorerade lösningsmedel förångas termiskt med värmebrunnar. På kemtvätten Reno kemomat ska ett källområde förorenat av PCE (perkloretylen, tetrakloreten) inom ett område av 645 m2 och 9 m djup saneras termiskt med 48 elektroder/vakuumbrunnar.

Läs mer
shutterstock_81583735_BERG

Geosigma söker erfaren gruppchef Berg i Stockholm

Ge­o­­­si­g­­­ma ut­­­­­för berg­­­tek­­­nis­­­ka un­­­der­­­sök­­­ning­­­ar, tillståndsbedömningar, ut­­­­­red­­­ning­­­ar och pro­­­jek­­­te­ring åt bå­­de pri­va­­ta och of­­fen­t­­li­ga be­­stäl­la­­re. Kun­­der och upp­d­­rag finns öv­­er he­­la Sve­ri­ge och vi job­­bar nä­­ra vå­­ra slut­kun­­der i ett öm­­se­­si­­digt för­tro­en­­de.

Läs mer

Referensprojekt Fler projekt

Reno Kemtvätt

Reno kemtvätt

Geosigma har på uppdrag av Region Gotland projekterat Sveriges första termiska In-Situ Sanering där klorerade lösningsmedel förångas termiskt med värmebrunnar. På kemtvätten Reno kemomat ska ett källområde förorenat av PCE (perkloretylen, tetrakloreten) inom ett område… Läs mer →
Gnesta 2014

Geosigma hjälper till att ordna sandstrand i Gnesta

  När Gnes­ta kom­mun skulle ska­pa ett nytt attrak­tivt bo­stads­om­rå­de på en fö­re det­ta in­du­stri­mark/upplags­plats anlitades Geosigma för att hjäl­pa kom­mu­nen med an­mäl­ning­ar om vat­ten­verk­samhet och sa­ne­ring­s­an­mäl­an… Läs mer →
Spritlager

Geosigma tömmer spritlager

Ge­o­sig­ma an­li­tas som tek­nik­stöd vid berg­ar­be­ten vid om­bygg­nad av Vin- och sprit­cen­t­ra­lens gam­la la­ger vid Års­ta­dal. JM äg­er nu fas­tighe­ten vid Lil­jeholms­ka­jen, som ex­plo­a­te­ras och kom­mer att rym­ma ca 1400 bo­stä­der… Läs mer →