Nyheter Fler nyheter

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Geosigma välkomnar dig till lunchseminarium om ny lagstiftning som rör dammar

Under 2014 kom en ny förordning om dammsäkerhet som innebär att den som är skyldig att underhålla en damm ska känna till om och hur dammen behöver konsekvensutredas och säkerhetsklassas, samt vilka rutiner och vilken dokumentation som krävs. I dagsläget finns även ett lagförslag som, om det antas, bland annat skulle innebära att alla dammar med tillstånd utfärdade innan Miljöbalken trädde ikraft (1 januari 1999) måste ny/ompröva sina tillstånd. Vet du vad som gäller för dig? På vilket sätt berörs du av detta?

Läs mer
High angle view of business people discussing over blueprint at desk in office

Geosigma söker konsulter till alla kontor!

Vill du också bli en medarbetare hos oss och vara med att utveckla dig själv och vår verksamhet? Just nu söker vi konsulter till alla våra kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Luleå. ”Läs mer”

Läs mer

Referensprojekt Fler projekt

Reno Kemtvätt

Reno kemtvätt

Geosigma har på uppdrag av Region Gotland projekterat Sveriges första termiska In-Situ Sanering där klorerade lösningsmedel förångas termiskt med värmebrunnar. På kemtvätten Reno kemomat ska ett källområde förorenat av PCE (perkloretylen, tetrakloreten) inom ett område… Läs mer →
Gnesta 2014

Geosigma hjälper till att ordna sandstrand i Gnesta

  När Gnes­ta kom­mun skulle ska­pa ett nytt attrak­tivt bo­stads­om­rå­de på en fö­re det­ta in­du­stri­mark/upplags­plats anlitades Geosigma för att hjäl­pa kom­mu­nen med an­mäl­ning­ar om vat­ten­verk­samhet och sa­ne­ring­s­an­mäl­an… Läs mer →
Spritlager

Geosigma tömmer spritlager

Ge­o­sig­ma an­li­tas som tek­nik­stöd vid berg­ar­be­ten vid om­bygg­nad av Vin- och sprit­cen­t­ra­lens gam­la la­ger vid Års­ta­dal. JM äg­er nu fas­tighe­ten vid Lil­jeholms­ka­jen, som ex­plo­a­te­ras och kom­mer att rym­ma ca 1400 bo­stä­der… Läs mer →